Links

Overzicht Holistisch energetische therapie
Holisme gaat ervan uit dat lichaam, geest en ziel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Holistisch-energetisch werkende therapeuten vormen een aanvulling op de reguliere gezondheidszorg.

Voor meer informatie: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/holistisch-energetische-therapie
 

Inzage Behandelingsovereenkomst VBAG
Behandelovereenkomst An-dersopweg
 

Privacystatement
Privacyverklaring An-dersopweg
 

WKKGZ
De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) vereist dat elke zelfstandig werkende zorgverlener (individueel of via een beroepsorganisatie) de cliënt een laagdrempelige klachtbehandeling aanbiedt door middel van een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris of klachtenbemiddelaar. Daarnaast dient de zorgverlener aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie. Alle therapeuten die aangesloten zijn bij VBAG hebben een overeenkomst met Quasir, een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in Zorg en Welzijn en met Stichting Zorggeschil. Quasir zorgt voor een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris en Stichting Zorggeschil draagt zorg voor de geschilleninstantie Zorggeschil.

Voor meer informatie: https://vbag.nl/
 


Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)
Indien het een klacht betreft omtrent laakbaar of ethisch handelen van een therapeut is het mogelijk dit tevens aanhangig te maken bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
Bij het tuchtcollege kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Bij studenten komt hier ook nog het reglement van de opleiding bij.

Voor meer informatie en de procedure: www.tcz.nu
Laten we kennismaken. Ja, dat wil ik graag!

Lid van / Links

 

Praktijk

Waanderweg 50, 7812 HZ, Emmen

  info@an-dersopweg.nl
  06-51111258
  KvK  85311421
  BTW nr.  NL004084987B33

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
van 08.00 - 18.00 uur (in overleg)
2024 Anneke de Groot Brink - Emmen